Skip to main content
 

Koop grond in Amsterdam

Nog slechts enkele percelen beschikbaar

GROND KOPEN IN AMSTERDAM NOORD NIEUWENDAM

Grond kopen in Amsterdam

Het vinden van een kavel in Amsterdam kan een uiterst vermoeiend proces zijn al helemaal als we praten over eigen grond, dus zonder erfpacht.
De gemeente Amsterdam zal door de woningnood de komende jaren duizenden woningen moeten bijbouwen en de vraag neemt alleen maar toe.
Amsterdam-Noord biedt hiervoor de uitkomst aangezien hier nog volop ruimte is om te bouwen in tegenstelling tot andere stadsdelen.
Voor de periode 2015-2025 wordt dit geraamd op 87.000 woningen. Dat komt neer op meer dan 9.000 woningen per jaar.

Waar koop je goede investeringsgrond?

Kavels zijn te koop via een grondmakelaar of grondinvesteringsmaatschappij. De grondmakelaar kan zelf eigenaar zijn van de grond of kan de kavel voor een ander grondkantoor verkopen. Zo kunnen de kavels in Amsterdam noord (Nieuwendam, net buiten de A10) worden verkavelt om ook voor kleinere bedragen te investeren in grond. De beleggingskavels kunnen uiterst lucratief zijn en tot een zeer goed rendement komen. Ook is bekend dat in Waterland en Landsmeer vele investeerders in grond zijn te vinden. De grondeigenaren hebben grondposities of een investeringskavel gekocht variërend voor bedragen van €65 tot €200 per vierkante meter. De prijsontwikkeling van deze agrarische grond is uiteraard het meest lucratief wanneer de investeerder de grond aanhoudt tot het moment dat de agrarische bestemming wijzigt van agrarisch naar bouwgrond maar ook zien we dat de verkoopprijs van dergelijke grond in de tussentijd enorm kan toenemen wanneer de vraag (mede door de almaar toenemende inflatie) naar kavels en grond in Amsterdam toeneemt. Ook zien veel investeerders het kopen van agrarische- cq landbouwgrond als een goed alternatief voor de negatieve rente op spaargeld bij de bank. Het kopen van landbouwgrond zonder pacht is tevens een goede manier om vermogen te beschermen tegen inflatie.

Binnen de markt van grondkantoren welke agrarische- of landbouwgrond aanbieden aan (particuliere) investeerders, moeten we een onderscheid maken tussen bedrijven welke een gedegen onderzoek doen naar het perspectief van warme gronden en partijen welke lukraak kavels te koop aanbieden in gebieden waar nooit of pas na erg lange tijd een bestemmingswijziging zal plaatsvinden. Hoe lang het duurt voordat de transitie van een kavel van agrarische bestemming naar bouwgrond is, is lastig in te schatten en men dient hier dan ook een slag om de arm te houden. Eerlijke partijen binnen de grondmarkt zullen daarom altijd een schatting geven van de potentiële looptijd en zullen u bijvoorbeeld niet vertellen dat de kavels al zijn goedgekeurd door de gemeente om te gaan bouwen o.i.d.

Grond kopen Amsterdam Nieuwendam

Als voorbeeld nemen we percelen welke worden aangeboden in Amsterdam Noord (Nieuwendam). Deze landelijk gelegen gronden in de buurt van Zunderdorp, liggen uiterst dicht bij de stadsgrens en bieden dus perspectief op een betrekkelijk snelle conversie van agrarische grond naar bouwgrond. Ook is er te zien in de Structuurvisie van de Gemeente dat er sprake is van een uitbreiding van de Noord-Zuidlijn richting Purmerend.
Op het moment dat in de structuurvisie vermeld werd dat er een tweetal metrostations gerealiseerd zouden gaan worden, is er een enorme toename geweest aan zowel grote institutionele beleggers als kleinere particuliere investeerders. Vervolgens besloot de gemeente Amsterdam om in de nieuwe structuurvisie deze metrostations weer te verwijderen in het toekomstperspectief. Echter is duidelijk in het Kadaster te lezen dat het de gemeente zelf is, die gronden heeft gekocht die exact in overeenstemming zijn met de in de eerdere structuurvisie vermeldde metrostations.
Dit voorbeeld illustreert nog eens dat dergelijke investeringen altijd gepaard gaan met een spel tussen de grondeigenaar en de gemeente. De gemeente Amsterdam is er uiteraard niet bij gebaat om de grond door investeerders te laten opkopen en koopt de gronden liever zelf, goedkoper direct bij de boer.


Agrarische grond kopen

Als investeerder kan het kopen van landbouwgrond of grond met een agrarische bestemming uiterst aantrekkelijk zijn. Wel moet u zich er van verzekeren dat u het geld waarmee u grond aankoopt, kunt missen en u er een lange termijn visie op nahoudt. Het investeren in landbouwgrond kan voor een lange adem zijn. Het kan overigens een goede zaak zijn om bij de verkoper van de landbouwgrond na te vragen of de betreffende verkoop bezwaard is met clausules welke bepalen dat u, uw grond (al daar niet na een afgesproken periode) dient te verkopen of dat de grond uw volledige eigendom wordt. In het geval de agrarische grond of landbouwgrond namelijk volledig uw eigen bezit is en u als koper geregistreerd wordt in het Kadaster, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw kavel tussentijds te koop aan te bieden.


Hulp bij uw aankoop van grond

Wanneer u zich wilt oriënteren of van plan bent om agrarische grond aan te kopen neem dan gerust contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. Wij helpen u graag verder. Met onze jarenlange ervaring weten we het kaf van het koren te scheiden waardoor u goed beslagen ten ijs komt.

Mensen zochten ook naar:

Agrarische grond kopen in Amsterdam Noord, Nieuwendam, dichtbij Zunderdorp.
Grondspeculatie door kopen van landbouwgrond in Amsterdam, beleggen in grond met verwacht rendement.
Wat zijn de zekerheden en onzekerheden? De track records van het investeren in agrarische landbouwgrond.
Wat zegt de structuurvisie over de komst van 2 metrostations naar respectievelijk (Landsmeer) Zaanstad en (Amsterdam Noord) Purmerend en Hoorn. Wat is er te vinden op de kadastrale gegevens van het Kadaster. Zijn er oplichters actief in de grondhandel en/of in dit gebied van Nieuwendam. Welk rendement kan ik maken op mijn kavel landbouwgrond. Moet ik mijn beleggingskavel verpachten via een pachtkantoor of pachtloket? Hoe geef ik landbouwgrond op bij de Belastingdienst? Vallen grondkantoren onder de AFM? Kan ik bouwen op een agrarische kavel of lanbouwkavel? Welk grondkantoor is betrouwbaar en welke aanbieder van kavels is onbetrouwbaar?

TASTBAAR

Grond is een tastbare en veilige investering.

BELASTINGVOORDEEL

Grond is belastingtechnisch een verstandige keuze.

VERHANDELBAAR

U bepaalt zelf wanneer u deze wenst te verkopen.

Nog enkele kavels te koop in Amsterdam

Liever telefonisch contact?

Bel ons: 020-7167788

Meer informatie nodig?

Vul hier uw gegevens in:

    Geslacht: